Кожній сільськогосподарській культурі потрібен особливий асортимент мікроелементів у критичні фази розвитку в оптимальних кількостях.

Органо-мінеральні добрива «Біфоліар» містять надзвичайно велику концентрацію макро- та мікроелементів, амінокислот, стероїд росту ЕПІН, органічний вуглець та багато інших органічних складових, що повністю покривають потребу культур в елементах живлення та стимуляції розвитку за мінімальних норм витрати. Надзвичайно економічні, ефективні та прибуткові.

Макро- та мікроелементи, що в ходять до складу мікродобрив «Біфоліар»

Добрива Хімічний склад д.в. Об'ємні % Аміно
кислоти
N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn
Біфоліар Аміно 2 2 0,20 0,60 2,20 0,60 0,02 0,60 48,2
Біфоліар Борон 11 13 11,7 0,07 0,13 0,07 0,01 0,07 3
Біфоліар Мікро-плант 12 15 4,4 0,44 0,73 1,45 2,18 0,01 1,45 3
Біфоліар МікроМакс 10 14 4,0 2 2,39 1,43 0,48 2,39 3
Біфоліар Екстра Бор 15 3
Біфоліар Екстра Цинк 7 3 24 20 3
Біфоліар Екстра Кальцій 14 21 2,8 0,07 0,06 0,07 0,14 0,01 0,03 3
Біфоліар Козирний 4 56 24 0,01 0,03 0,03 0,01 0,001 0,01 3
Біфоліар Опті рН 3 19
Біфоліар Макро+Мікро 10 46 5 0,70 0,07
Мікро/Мезо
елемент
живлення
Роль та функції мікро- та мезоелементів у розвитку сільськогосподарських культур
Мідь (Cu) Значно посилює засвоєння мінерального азоту; збільшує стійкість рослин до захворювань і бактеріозів
Марганець (Mn) Бере участь у процесі фотосинтезу, засвоєнні поживних речовин, підвищує морозостійкість
Цинк (Zn) Бере участь у метаболізмі азоту, синтезу хлорофілу та вітамінів; підвищує стійкість до посухи і хвороб. Збільшує схожість насіння та стимулює розвиток кореневої системи
Бор (B) Бере активну участь у рості рослини, утворенні полісахаридів, транспорті цукрів, регулює активність ауксинів.
Молібден (Mo) Приймає участь у фіксації атмосферного азоту бульбочковими бактеріями, обміні азоту і фосфору, входить до складу хлорофілу та вітамінів
Залізо (Fe) Бере участь в утворенні хлорофілу, процесах фотосинтезу і газообміну, метаболізму нітратів, фіксації вільного азоту
Сірка (S) Бере участь у синтезі білків і вуглеводів, підвищує активність фотосинтезу. Збільшує стійкість рослин до стресу та захворювань. Приймає участь у засвоєнні азоту.
Магній (Mg) Потрібен для утворення структури молекули хлорофілу. Прискорює ріст кореневої системи у рослин, пришвидшує засвоєння поживних речовин із ґрунту

Амінокислоти та стероїд росту ЕПІН, що входять до складу мікродобрив «Біфоліар»

Сільськогосподарські рослини часто піддаються впливу різних стресових факторів середовища, таких як низькі температури, посуха, кислотність ґрунту, зараженість шкідниками та хворобами, нестача елементів живлення в доступній формі, негативний вплив гербіцидів тощо, які серйозно впливають на їх продуктивність.

Амінокислоти, стероїд росту ЕПІН та інші органічні активатори є найактивнішими учасниками метаболізму, розвитку та росту клітин. Вони беруть участь у найрізноманітніших біохімічних процесах, стимулюючи ріст та фізіологічний розвиток, а також процеси самозахисту рослин від хвороб та стресових ситуацій.

Вміст Об`ємні % Роль та функції амінокислот та стероїду росту ЕПІН
у розвитку сільськогосподарських культур
Біфоліар,
всі види
Біфоліар
Аміно
Органічні
речовини, всього
3,0 48,2 До складу мікродобрив "Біфоліар" входить 20 видів амінокислот та органічних сполук, що активують фізіологічні процеси, стимулюючи процеси самозахисту рослин від хвороб та стресових ситуацій
Амінокислоти 2,0 15,31
Аланін 0,11 0,84 посилює холодостійкість; підвищує стійкість рослин до посухи
Аргінін 0,01 0,11 посилює холодостійкість та розвиток кореневої системи
Аспарагінова к-та 0,11 0,80 сприяє азотному обміну та синтезу білка
Глутамінова к-та 0,11 0,80 стимулює проростання насіння, ріст рослин та запилення
Гліцин 0,03 0,15 сприяє росту тканин, фотосинтезу, покращує смак плодів
Гістидін 0,01 0,06 бере участь у водообміні, дозріванні плодів
Гідроксіпролін 0,01 0,04 покращує стійкість рослин до хвороб та стресових ситуацій
Ізолейцин 0,01 0,11 посилює стійкість рослин до спеки, посухи та «засолення»
Лейцин 0,03 0,20 підвищує життєздатність пилку
Лізин 0,69 5,33 підвищує стійкість рослин до посухи та суховіїв
Метіонін 0,01 0,06 стимулює проростання насіння; посилює ріст коренів
Фенілаланін 0,01 0,07 впливає на товщину стінок клітин та проростання насіння
Пролін 0,01 0,09 покращує стійкість рослин до хвороб та стресових ситуацій
Серин 0,01 0,08 підвищує толерантність до спекотної і посушливої погоди
Треонін 0,11 0,80 регулює механізм захисту під час температурного стресу
Тирозин 0,01 0,12 посилює стійкість рослин до спеки, «засолення»
Валін 0,72 5,65 підвищує стійкість рослин до посухи
ЕПІН 0,01 0,01 посилює стійкість рослин до хвороб, посухи і переохолодження

Амінокислоти - до складу мікродобрив «Біфоліар» входять 20 незамінних амінокислот рослинного походження, Амінокислоти виконують велику кількість різних функцій, контролюючи велику кількість біохімічних реакцій. При застосуванні мікродобрив «Біфоліар» рослина отримує уже готові амінокислоти які безпосередньо приймають участь в синтезі білків і їй не потрібно затрачати енергію на їх утворення. Вони необхідні для синтезу різноманітних органічних сполук живої клітини, виконують роль швидко доступних запасів енергії.

Полісахариди, що входять до складу мікродобрив «Біфоліар» розчинні в клітинному соку, приймають участь в створенні його концентрації, а значить і осмотичних властивостей рослинної клітини. Вони зв'язують воду утримуючи її в клітині, зв'язуються з білками і нуклеїновими кислотами стабілізуючи їх молекули в несприятливих умовах.

Вітаміни, які є складовими мікродобрив «Біфоліар» - фізіологічно активні речовини, що приймають участь в утворенні ферментів та в основних біохімічних процесах. Відомо, що всі ферменти - білкові речовини. Вітаміни рослинного походження, що входять до складу мікродобрив Біфоліар приймають участь в основних процесах перетворення речовин протягом всього періоду онтогенезу.

Регулятори росту. Унікальний стероїд росту ЕПІН та інші регулятори росту, що входять у склад мікродобрив «Біфоліар» відіграють важливу роль для росту та розвитку рослин відіграють. Регулятори росту -синтезовані рослинами органічні речовини, які в невеликих концентраціях регулюють ріст рослин і їх фізіологічні реакції на вплив різних факторів навколишнього середовища. До рослинних гормонів, або фітогормонів відносяться ауксини, гіберелiни, цитокініни, абсцизова кислота і етилен. Особливість мікродобрив Біфоліар полягає втому, що він містить збалансоване співвідношення ауксинів, цитокінів та гіберелiнiв та інших оргінічних сладових.

Ауксини нагромаджуються в ростучих частинах рослин і сприяють надходженню в них поживних речовин та води. Вони посилюють утворення та ріст кореневою системи.

Цитокініни. Важливою властивістю цитокенiнiв - ïх здатність призупиняти старіння, а також вони сприяють утриманню в клітинах ряду речовин, а саме амінокислот, які можуть бути направлені на ре-синтез білків, необхідних для росту рослин і відновлення їх тканин.

Гібереліни - стимулюють розмноження, ділення і поздовжній розтяг клітин. При цьому гібереліни прискорюють проростання насіння та порушують стан спокою у більшості видів рослин.

Епібрасінолід (ЕПІН)

Універсальні мінеральні добрива Біфоліар містять нещодавно виявлений "епібрассінолід" (EPIN) - гормон росту рослинного походження, який природно присутній у рослинах у невеликих кількостях. Його основною функцією є стимуляція біохімічних процесів.

ЕПІН підвищує врожайність і якість посівів, зменшує пошкодження хворобами та підвищує стійкість рослин до несприятливих умов, таких як посуха, висока солоність, охолодження тощо.

ЕПІН відноситься до групи речовин, які зустрічаються в природі в невеликих кількостях у рослин. Його основною функцією є стимулювання фізіологічних процесів, а правильний рівень має вирішальний вплив на обсяг і якість одержуваного врожаю.

EPIN відповідає за:

  • рівень стійкості рослин до несприятливих факторів,
  • правильний процес розвитку рослин,
  • кінцеву якість і кількість врожаю.

EPIN екологічно безпечний і нетоксичний для людей і тварин, а використовуваний в процесі добрива в значній мірі сприяє підвищенню його ефективності.

Результати підживлень рослин мікродобривом «Біфоліар» свідчать про його високу ефективність для підвищення стійкості рослин до холодної чи спекотної і посушливої погоди, покращення процесів запилення та плодоутворення, інтенсивності процесу фотосинтезу, підтримання гормонального балансу, покращення азотного обміну в рослинах, та як результат - виведення рослин зі стресу, забезпечення необхідними елементами живлення та нормалізація ростових процесів.